terug|  Marina Lankester

even voorstellen..

Ik ben Marina Lankester en in 1992 afgestudeerd als docente Beeldende Vorming. Destijds een nieuw vak, maar de uitgevers hadden nog geen lesmateriaal toen ik voor de klas kwam te staan. Daarom maakte ik, soms met collega’s, altijd eigen lesbrieven. Toen ik in 1993 aan het Niftarlake College te Maarssen kwam te werken gingen we met de sectie vele avonden onze ideeën uitwerken. Er kwamen methodes die in gekopieerde vorm aan de leerlingen werden verstrekt en via sheets en dia’s konden we de kunstwerken in kleur laten zien. Ik hield ervan om ons werk steeds levendig te houden door nieuwe ideeën in te brengen. Het kan altijd beter en mooier, ondanks de toen beperkte mogelijkheden.

Mijn ideeën voor een modernere wijze van lesgeven bleven niet onopgemerkt. Zo werd ik in 2007 door uitgeverij ThiemeMeulenhoff gevraagd of ik wilde meewerken aan de nieuwe Arti methode Beeldende Vormgeving voor het VMBO. Ik heb er met veel plezier aan meegewerkt en tevens de eindredactie op mij genomen. Toen de methode klaar was heb ik deze omgezet in Digibordbij, ook voor de Havo/Vwo en het kunstboek. Een pdf boek dat je via het digibord kon laten ondersteunen door linkjes en interactieve lijnen. Wat een stap vooruit! Hoewel nog beperkt interactief was ik al heel enthousiast en had ik nog veel meer ideeën hoe het nog beter interactief zou kunnen zijn. Alleen was dat technisch nog onmogelijk.

In 2009 ben ik overgestapt naar het Assink Lyceum en begon ik opnieuw allemaal lesbrieven te maken. Door weer zwart/wit kopieën van de lesbrieven uit te delen, maar nu via de beamer en met behulp van PowerPoint kon ik al meer laten zien van waarmee ik mijn leerlingen wilde onderwijzen en inspireren. Toen de iPad 2 (april 2011) op de markt kwam heb ik deze gelijk aangeschaft. Ik wilde direct uitzoeken welke mogelijkheden die zou bieden. Ik zag de potentie van veel meer interactief onderwijs voor mij. Deze iPad nam ik af en toe mee naar de les om een app te laten zien, testjes te doen enz. als aanvulling op mijn lessen en ik zag dat de leerlingen dit geweldig vonden.

Een volgende stap was om een MacBook te kopen en zelf lesmateriaal te ontwikkelen voor op de iPad die ik in de lessen gebruikte via de beamer. De vraag om mee te doen aan de iPad-pilot was voor mij een logisch gevolg. Vanaf dat moment ben ik “los” gegaan. Ik kreeg ideeën, zag de praktische toepassing helemaal voor mij en heb in de zomervakantie van 2012 een heel iBooks klas 1 H/V ontwikkeld.

Daarna ben ik aan de slag gegaan voor klas 2 en 3. Sinds de zomer van 2015 is Beeldende Vorming klas 1 te koop en klas 2 en klas 3 vanaf najaar 2015 onder mijn bedrijfsnaam iDigitiek in de iBooks Store. Sinds begin 2017 is ook het VMBO iBook te koop vol iPad opdrachten. Het goed uitwerken van de interactieve mogelijkheden en de iBooks in de iBooks store plaatsen vroeg veel tijd. Altijd ben ik op zoek naar een afwisselende, aantrekkelijke manier van uitleg zodat leerlingen zich nieuwe lesstof eerder eigen kunnen maken. Ook probeer ik nieuwe interactieve mogelijkheden uit die toepasbaar zijn in de iBooks om het voor de leerlingen uitdagender te maken en vooral de lesstof te verduidelijken. Het heeft didactisch gezien lang niet altijd zin om zomaar nieuwe apps, widgets of andere interactieve mogelijkheden in het lesmateriaal te integreren. Het moet wel een doel hebben.

Vanaf februari 2014 was ik lid van de PLG (Professionele Leer Gemeenschap) nieuwe lessen voor moderne ict aan de UT Enschede. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stimuleerde en subsidieerde het samenwerken van docenten in ‘professionele leergemeenschappen’ Wij waren een groep docenten en ICT-ers die onderzoek deden naar ICT gebruik binnen de les, waaraan dit moest voldoen en hoe onze kennis te verspreiden binnen de school. Als groep wilden we onze kennis delen met oa een website Doedactiek waarbij docenten voor elke lesfase ‘tools’ kunnen kiezen. Ons idee was de ‘tool te laten aansluiten bij de les en er niet een les omheen te bouwen, zoals op vele andere platforms. Uiteraard deed ik hier veel kennis op, gaf het mij inspiratie, niet alleen voor Beeldende Vorming maar ook voor praktische zaken en eisen voor digitaal lesmateriaal in de breedste zin. Helaas is door het stoppen van de subsidie van Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de PLG in deze vorm na 3 1/2 jaar beëindigd.

Ondanks dat er geen subsidie is voor de PLG, werk ik nog steeds mee aan de website Doedaktiek. Tijdens de conferentie Twents Meesterschap 2018 en tijdens de Kennisnet Onderzoeksconferentie van 16 mei 2018 is onze samenwerking, ontwikkelingsfase en onze site gepresenteerd en werken wij nog steeds aan onze site.

Ik blijf ideeën uitwerken, nieuwe technische mogelijkheden onderzoeken en ga ik nog steeds op zoek naar geschikt beeldmateriaal. Ondertussen ben ik een Apple Teacher geworden en heb ik meegedaan aan ADE (Apple Distinguished Educators) en leg ik me nu ook toe op het maken van animaties om bepaalde lesstof beter en aantrekkelijker uit te leggen. Er komen steeds meer aantrekkelijke, interactieve manieren om toe te passen in mijn iBooks.

Soms is er een samenwerking zoals met Marion Alferink (docente Wiskunde) een mooi project afgesloten waarbij iBooks gemaakt zijn (H/V en VMBO) om perspectief in één keer op interactieve wijze uit te leggen. En omdat onze samenwerking zo prettig en inspirerend verliep, zijn we bezig met een boek waarbij Wiskunde en Beeldende Vorming elkaar weer aanvullen. Ook dit boek wordt weer zeer interactief.

             afb17     afb18