terug|  Marina Lankester

even voorstellen..

Ik ben Marina Lankester en in 1992 afgestudeerd als docente Beeldende Vorming. Destijds een nieuw vak, maar de uitgevers hadden nog geen lesmateriaal toen ik voor de klas kwam te staan. Hierdoor heb ik altijd mijn eigen lesmateriaal geschreven, veel alleen en in het begin ook met mijn sectie waarbij wij vele avonden werkten aan onze methodes om via sheets en dia’s kunstwerken in kleur te laten zien.

In 2006 werd ik door uitgeverij ThiemeMeulenhoff gevraagd of ik wilde meewerken aan de nieuwe Arti methode Beeldende Vormgeving voor het VMBO. Ik heb er met veel plezier aan meegewerkt en tevens de eindredactie op mij genomen. Toen de methode klaar was heb ik deze omgezet in Digibordbij, ook voor de Havo/Vwo en het kunstboek. Een pdf boek dat je via het digibord kon laten ondersteunen door linkjes en interactieve lijnen. Een hele stap vooruit! Hoewel nog beperkt interactief, was ik al heel enthousiast en had ik nog veel meer ideeën!

Toen de iPad 2 (april 2011) op de markt kwam heb ik deze gelijk aangeschaft en ben begonnen met lesmateriaal interactief te maken voor de iPad. Via de beamer konden leerlingen meekijken. De vraag om mee te doen aan de iPad-pilot was voor mij een logisch gevolg. Vanaf dat moment ben ik “los” gegaan. Ik kreeg ideeën, zag de praktische toepassing helemaal voor mij en heb in de zomervakantie van 2012 een heel iBook klas 1 H/V ontwikkeld. Al snel volgden er meer iBooks voor andere leerjaren en niveau’s en richtte ik iDigitiek op en werden de boeken in de iBookStore en VppStore verkrijgbaar die elk jaar bijgewerkt worden, met zo nodig nieuwe apps, widgets en tools.

Ondertussen was ik lid geworden van de PLG (Professionele Leer Gemeenschap), nieuwe lessen voor moderne ict aan deUT Enschede. Uiteraard deed ik hier veel kennis op, gaf het mij inspiratie, niet alleen voor Beeldende Vorming maar ook voor praktische zaken en eisen voor digitaal lesmateriaal in de breedste zin; startte de website Doedactiek en ben daar nog steeds aan verbonden.

Tijdens deze PLG bijeenkomsten ontmoette ik Marion Alferink, een wiskunde docente die ook iBooks maakte, maar dan voor haar eigen vak. Wat begon met het uitwisselen van technische- en didactische ervaringen is uitgemond in het maken van zeer interactieve boeken waarbij Bevo en Wiskunde samenkomen en begonnen we de ’interactieve boekenjuffen’. Twee juffen die steeds op zoek zijn naar nieuwe interactieve toepassingen om lesmateriaal, vanuit de ogen van de leerling geschreven, verder te ontwikkelen.

             afb19     afb20